เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยถ่ายทอดตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาสอนไว้

“..เรื่องหนึ่งตามพระไตรปิฎกในวิมานวัตถุกล่าวถึงสองสาวพี่น้อง คนพี่ชื่อ ภัททา คนน้องชื่อ สุภัททา สมัยที่เป็นมนุษย์พี่น้องสองคนนี้มีสามีคนเดียวกัน ท่านทั้งสองเมื่อมีชีวิตอยู่ชอบให้ทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ แต่การให้ทานต่างกันนิดหนึ่งคือ ท่านภัททาผู้พี่ชอบให้ทานส่วนบุคคล เป็นทานที่ใหญ่ๆ ยศใหญ่ ตำแหน่งใหญ่ ชื่อเสียงใหญ่ ส่วนท่านสุภัททาผู้น้องในตอนแรกก็ให้ทานดะเหมือนกัน ชอบใหญ่ๆ เหมือนกัน ต่อมาได้พบพระเรวัตตะ เข้าท่านเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ เมื่อท่านสุภัททาจะถวายทานแก่ท่าน ท่านแนะนำว่า “ให้ถวายเป็นสังฆทานดีกว่า เพราะอานิสงส์มากกว่าถวายทานส่วนบุคคล ทานส่วนบุคคลนั้น แม้ผู้รับจะเป็นพระอรหันต์แต่อานิสงส์น้อยกว่าสังฆทานมาก” เมื่อท่านทราบอย่างนั้นก็ขอถวายเป็นสังฆทาน

ต่อจากนั้นก็ถวายเป็นสังฆทานตลอดมา คนนี้ต้องเรียกว่า นางฟ้าสังฆทาน พี่น้องทั้งสองท่านรักษาอุโบสถทุกวันพระ ๘ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำ ฟังธรรมเป็นปกติ ท่านภัททาผู้พี่ตายจากความเป็นคนไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลก มีวิมานสวย เครื่องประดับก็สวย รูปร่างผิวพรรณก็สวย ถ้าเปรียบกับเมืองมนุษย์ก็เหมือนคนชิงตำแหน่งนางสาวไทย และมีโอกาสเป็นนางงามประจำชาติไทยแน่ แต่ท่านสุภัททาผู้น้องยิ่งกว่านั้นถ้าจะแข่งขันความสวย ต้องเปรียบเหมือนผู้ชนะความงามเลิศที่สุดในโลก เพราะท่านไปเกิดบนสวรรค์ชั้นนิมมานรดี ชั้นเดียวกับ พระนางวิสาขามหาอุบาสิกา

วันหนึ่งท่านสุภัททาคิดถึงพี่สาวคือท่านภัททา อยากจะทราบว่าเกิดอยู่ที่ใดจึงใช้ใจที่เป็นทิพย์ตรวจดูก็รู้ว่า พี่สาวอยู่ดาวดึงส์จึงมาหาพี่สาว พี่สาวจำไม่ได้เพราะสวยมาก แสงสว่างก็สว่างไสวมากเหลือเกิน จึงถามว่า “เธอเป็นใคร” น้องสาวก็ตอบว่า “ฉันคือสุภัททาน้องของพี่” พี่สาวจึงถามว่า “เวลานี้เธออยู่ที่ไหน ทำไมจึงสวยกว่าฉันมาก แสงสว่างก็ดูสว่างกว่าฉันมาก เธอทำบุญอะไรจึงมีอานิสงส์มากถึงเพียงนี้” ท่านสุภัททาก็ตอบว่า “ฉันรักษาอุโบสถศีลทุกวันพระ ฟังเทศน์จากท่านเรวัตตะ ท่านแนะนำให้ถวายสังฆทาน คือเมื่อเวลาฉันจะถวายทานแก่ท่าน ท่านแนะนำว่า สังฆทานมีอานิสงส์มากกว่าถวายทานส่วนบุคคล ฉันก็เลยถวายสังฆทานเรื่อยๆ มีมากถวายมากมีน้อยถวายน้อย และฟังเทศน์เสมอ ฟังแล้วพยายามปฏิบัติตาม ตามที่พึงจะทำได้ ตายแล้วจึงไปสู่สวรรค์ชั้นนิมมานรดี”

เมื่อทั้งสองท่านคุยกันพอสมควรแล้วท่านสุภัททาก็ลาพี่สาวกลับ ขณะที่ทั้งสองท่านยืนคุยกันพระอินทร์ท่านเห็น ท่านจึงถามท่านภัททาว่า “เมื่อกี้เธอคุยกับใคร คนนี้สวยมาก เครื่องประดับก็สวยมาก รัศมีกายก็สว่างมากกลบแสงสว่างของเทวดานางฟ้าชั้นดาวดึงส์ทั้งหมด” ท่านจึงรายงานให้ทราบว่า คนนั้นเป็นน้องสาวชื่อสุภัททา เกิดที่ชั้นนิมมานรดี เมื่อเป็นมนุษย์รักษาอุโบสถศีลทุกวันพระ ฟังเทศน์เป็นปกติ ถวายสังฆทานเป็นปกติ เธอจึงมีอานุภาพมาก สวยมาก สว่างมาก ตามที่ท่านเห็น..”


ห้องสมุดธรรมะ