เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยถ่ายทอดตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาสอนไว้

“..ประวัติท่านสหัมบดีพรหม ซึ่งปัจจุบันนี้ท่านอยู่พรหมชั้นที่ ๑๖ คุมแดนรูปพรหมทั้งหมด ๑๖ ชั้น สมัยเป็นมนุษย์เกือบพันปีมาแล้วท่านชื่อ สิงห์ เป็นคนรวยเพราะไม่ดื่มเหล้า ไม่เล่นการพนัน ไม่เจ้าชู้ แต่มีเมีย ๔ คน เป็นคนในบ้านเดียวกัน โดยภรรยาเดิมเห็นว่าสมควร จึงเรียกน้องสาวของภรรยามาและหลานสาวโตเท่าน้าสาวอีก ๒ คน ให้มอบตัวเป็นภรรยา ทั้งสามคนเห็นชอบ ท่านเลยมีภรรยาเพิ่มอีก ๓ คนโดยภรรยาจัดหาให้ ท่านบอกว่าท่านต้องหนักทั้งงานภายในและงานภายนอกอีกมาก แต่อาศัยที่เป็นคนรวยเลยไม่มีอะไรหนักใจ เมื่ออายุ ๓๒ ปีจึงบวชพระ ตั้งใจบวชพรรษาเดียวแต่มันมีความสุข เลยมอบสมบัติทั้งหมดให้ภรรยาแล้วทำพระกรรมฐานเรื่อยมา การทำกรรมฐานก็ไม่ได้เร่งรัดนัก ทำแบบธรรมดาๆ จิตค่อยๆ ลดตัวลงอย่างไม่เดือดร้อน ท่านเป็นพระทรงสมาบัติขั้นสูง พออายุ ๗๒ ปี ได้ พระอนาคามี ท่านตายอายุ ๘๐ ปี แล้วไปเกิดเป็นพรหมชั้นที่ ๑๔ แล้วก็เรื่อยมาจนถึงพรหมชั้นที่ ๑๖..”


ห้องสมุดธรรมะ