เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยถ่ายทอดตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาสอนไว้

พระบาลีท่านว่า อารตี วิรตีปาปา อ๋อ ท่านว่าไว้เท่านั้นนะ อารตี วิรตีปาปา งดเว้นจากบาป อ้าวลืมลงท้ายไปเสียแล้ว ว่าใหม่ ว่าอารตี วิรตีปาปา เอตมฺมํคลมุตฺตมํ นี่เดี๋ยวลืมเดี๋ยวก็ไม่ลืม นี่ไอ้คนพูดมันไม่ค่อยจะเต็มเหมือนกัน ถ้ามันเต็มแล้วมันก็ไม่ลืม แต่ว่าไหน ๆ โดยที่ตัวเองไม่ค่อยจะเต็ม ก็เลยพูดให้คนที่เขาเต็มฟังดีกว่า คนที่ไม่เต็มกับคนล้นคนไปฟังเข้ามันจะเละกันใหญ่ ถ้าคนที่เต็มเขาฟัง เขาจะได้วินิจฉัยตามความเป็นจริง

บาลีบทนี้ ท่านบอกว่างดเว้นจากบาปเป็นอุดมมงคล พอใช้คำว่าบาปเข้าตัวเดียวใจหายวาบเลย ไม่รู้ว่าบาปมันอยู่ตรงไหน นี่ซี พี่ทิดที่แกแปลหนังสือมาให้แกแปลแบบนี้จะวงเล็บให้สักหน่อยไม่ได้ ว่าคำว่าบาปก็คือความชั่ว เท่านี้ชาวบ้านเขาก็จะรู้ ว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามา เราไปด่าพ่อแม่เข้า มันก็เป็นความชั่ว ด่าพี่ด่าน้องก็เป็นความชั่ว ด่าหมูด่าหมาก็เป็นความชั่ว เพราะคำด่ามันเป็นคำหยาบใช่ไหม

ขึ้นชื่อว่าความชั่วมีอะไร ไล่ไปเลย ๑. อย่าฆ่าเขา อย่าทำร้ายเขา นี่เป็นความชั่ว ๒. อย่ายื้อแย่งลักขโมยคดโกงทรัพย์สินของบุคคลอื่น ๓. อย่าทำลายจิตใจด้านความรักของบุคคลอื่น ๔. อย่าพูดปดมดเท็จ ๕. อย่าดื่มน้ำเมา เพราะทำใจของตนให้เป็นใจบ้าเพราะอะไร เพราะเมามันก็บ้า พอเมาเข้าไปแล้วชักไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักแม่ ดีไม่ดีลูกเขยกับพ่อตาลงนิ้วเป็นเพื่อนกันก็ได้ หรือบางทีถ้าดีไปกว่านั้น ไอ้พ่อตาสมัครเป็นน้องชายลูกเขยเสียก็ยังได้ บางคราวลูกเตะพ่อฆ่าแม่เสียก็ยังได้ นี่น้ำเมามันสำคัญอย่างนี้ นี่ท่านบอกว่าจงงดเว้นจากความชั่ว อาการทั้ง ๕ อย่างนี้ ท่านเรียกว่าปัญจเวร คือความชั่ว ถ้าว่ากันเป็นภาษาไทยชัด ๆ ความชั่ว ๕ อย่างนี่เขาว่าอย่างนี้ โหดร้าย แน่ะ มีจิตโหดร้าย มือไว ใจเร็ว พูดปด หมดสติ นี่พอเข้าใจว่างดเว้นจากบาป ๑.ปาณาติปาตาเวรมณี ข้าพเจ้าของงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต จำตายยืดยาดฟังไม่รู้เรื่อง ฟังเป็นภาษาไทยชัด ๆ ว่าจิตโหดร้ายชอบข่มเหงเขาทำร้ายเขา มือไว ชอบฉกฉวยลักขโมยสิ่งของ ๆ เขา ใจเร็ว แย่งรักซี ของที่เขารักของเขา เราก็เอาเข้าบ้าง เห็นไหม คน คนกาเมน่ะ แล้วก็พูดปด พูดหาความจริงไม่ได้ หมดสติ ไอ้หมดสตินี่ หมดแบบไหนมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละ จะหมดแบบกินเหล้าเมายามันก็ไม่ดี จะหมดสติเองมันก็ไม่เป็นเรื่อง คนจะดีมันต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นอันว่าเราไม่เป็นคนใจโหดร้าย มีเมตตาปรานี มีความรัก มีความเมตตาในบุคคลและสัตว์ทั้งโลกเท่ากับรักตัวของเรา เราไม่มือไว ไม่ลักไม่ขโมย ไม่ทำลายของ ๆ บุคคลอื่น ไม่ใจเร็วคือไม่ขโมยรักผัวเขา ไม่ขโมยรักเมียเขาลูกเขา บุคคลในปกครองของเขา ถ้ามีหน้าที่จะแต่งงานกับเขาได้ ก็อนุญาตกับคนที่ปกครองเขาเสียก่อนคือพ่อแม่ หรือผู้บังคับบัญชาแล้วพูดตรงไปตรงมาตามความเป็นจริง เป็นคนมีสติสัมปชัญญะดี นึกไว้ได้ไม่ลืม รู้ตัวอยู่เสมอว่าตัวมีหน้าที่ยังไง มีฐานะเช่นใด ควรจะทำแบบไหน มีกำลังใจครบถ้วน นี่คนไม่ทำบาป ที่พี่ทิดแกแปลบอกว่าบาป ทีหลังจำไว้ด้วยนะ ไอ้บาปนี่แปลเป็นภาษาไทยเสียด้วยซี แปลว่าความชั่ว เรียกว่าไม่ทำความชั่ว เป็นการทำความดี คือความดีที่เราชอบ เมื่อเราชอบแล้วคนและสัตว์ทั้งโลกทั้งหมดเขาก็ชอบเหมือนกัน เมื่อเราทำสิ่งที่เราชอบแล้วชาวบ้านชาวเมืองเขาชอบด้วย มันจะมีสุขหรือมีทุกข์ คิดกันเอาเอง นี่กระแสพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับเทวดา แนะนำว่าถ้าชาวโลกต้องการมงคล จงงดเว้นจากความชั่วเสียให้หมด ขึ้นชื่อว่าอะไรที่เขาเรียกว่าความชั่ว ต้องเป็นไปตามกฎธรรมดานะจะไปเอาชั่วของโจรไม่ได้ พวกโจรเขาบอกว่านี่แกไปลักควายมาซี ถ้าพวกไปลักควายเขาไม่ได้ บอกนี่แกเลวจริง ๆ ของเท่านี้เอาไม่ได้ อีแบบนี้ไม่ใช้ ใช้แต่ที่ชาวโลกทั้งหมดตามปกติมีความนิยม แม้แต่พวกโจรจริง ๆ ก็เหมือนกัน มันไม่อยากให้ใครไปฆ่ามันของมันที่มันลักมันขโมย มันยื้อแย่งเขามา มันก็ไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งมันไป ไอ้ความจริงตัวเองก็ต้องการ แต่เบียดเบียนชาวบ้าน เรื่องนี้ไม่เอา เอาตรงไปตรงมาอย่างที่ว่ากันมาแล้ว ลองนั่งนึกดูทีว่าคำแนะนำขององค์สมเด็จพระประทีปแก้ว บั่นรอนความเจริญของโลก บั่นรอนความสุขของชาวโลก หรือว่าส่งเสริมความสุขชาวโลก สร้างความเจริญให้แก่ชาวโลก นั่งนึกกันดูซิถ้าหากไม่มีคนใจร้าย ไม่ทำลายเขา ไม่ฆ่าเขา ไม่ทุบตีทำร้ายเขานี่พวกตำรวจนี่เลิกใช้แล้วงบประมาณไม่ต้องจ่าย งบประมาณของตำรวจปีหนึ่งกี่ล้านก็ไม่รู้หรือกี่พันล้านก็ไม่รู้ เลิก เอาเงินจำนวนนั้นมาซื้อก๋วยเตี๋ยวแจกชาวบ้าน กินอิ่มสบาย ๆ และถ้าโลกทั้งโลกไม่มีใครคิดร้ายซึ่งกันและกัน การรบราฆ่าฟันก็ไม่มี งบประมาณในการใช้ทหารไม่ต้อง เลิก เอาเงินจำนวนนั้นมาแบ่งกันใช้สบาย ๆ ไม่ต้องเสียภาษีให้มันลำบากรัฐมนตรีการคลังนอนสบาย นอนหลับ ไม่ถูกผู้แทนราษฎร หรือชาวบ้านเขาด่าว่า หางบประมาณมาป้อนไม่ไหว แล้วถ้าหากว่าไม่มีการลักไม่มีการขโมยซึ่งกันและกันด้วย ไม่มีการทำร้ายซึ่งกันและกัน นี่เรียกว่าคดีทางแพ่งก็ไม่มี คดีอาญาก็ไม่ปรากฏลักขโมยคดโกงกันก็ไม่มี เลิก พวกศาล ตุลาการ ผู้ว่าการ พวกนายอำเภออะไรต่ออะไร เลิกหมด คนพูดปดก็ไม่มี มีแต่คนดี เป็นอันว่ารัฐมนตรี รัฐมนโทอะไรก็ไม่ต้องใช้กันแล้ว ไม่ต้องตั้งงบประมาณจ้างใครมาปกครอง คนทุกคนปกครองกันเองแบบสบาย ๆ เพราะคนทุกคนเป็นคนดี ไอ้ที่ต้องเสียงบประมาณจ้างเจ้าหน้าที่เขามาปกครองเรา มาบังคับบัญชาเราก็เพราะพวกเรามันไม่ดี นี่ ต่างคนต่างทำความดีแบบนี้ทั้งหมดละก็ ลองหลับตานึกดูซิ โลกนี้จะเต็มไปด้วยความสุขหรือจะเต็มไปด้วยความทุกข์ นั่งนึกกันเอาเอง จะเห็นว่าพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าน่ะเป็นกาฝากของสังคม หรือว่าเป็นปุ๋ยบำรุงสังคม นึกกันเอาก็แล้วกัน อย่าให้ยกย่องสรรเสริญเองเลย ว่าต่อไป ๚ะ

ห้องสมุดธรรมะ