เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยถ่ายทอดตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาสอนไว้

มงคลที่ ๑๖ มีพระบาลีว่า ธมฺมจริยา จ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ ซึ่งแปลเป็นใจความว่า การประพฤติธรรมจัดเป็นอุดมมงคล นี่ตามหนังสือ นี่พ่อเทวดาทับศัพท์ส่ง แปลว่าธรรมจริยาแน่ะ แหมจะแปลหนังสือให้ชาวบ้านเขาอ่าน จะแปลให้มันรู้เรื่องสักหน่อยก็ไม่ได้ ยังงี้ชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ได้เรียนมานี่นะ เขาจะเข้าใจได้ยังไง ทำอะไรก็ทำให้ครบ ๆ เสียหน่อยซีพ่อคุณ ใครก็ไม่รู้แปล เขาไม่ได้เขียนชื่อมา ธรรมจริยา จริยา แปลว่าความประพฤติ ธรรมะ คือความดี เขาอยากไม่แปลมาก็แปลมันส่งไป ถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้ จริยาแปลว่าความประพฤติ ธรรมะ แปลว่าความดี คำว่า ธรรม แปลว่าทรงไว้ซึ่งความดี นี่การประพฤติธรรม พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอุดมมงคล นี่ไม่เห็นยากเลย แต่ว่าความดีนี่ต้องแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทนะ ดีของคนชั่วอย่างหนึ่ง ดีของคนดีอย่างหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าประพฤติความดีน่ะ ต้องเป็นของคนดีน่ะ ไม่ใช่ประพฤติความดีของคนชั่ว ระวังนะต้องเลือกดูสักหน่อย ไอ้ความดีของคนชั่วน่ะมันเป็นยังงี้ เพราะบรรดาอันธพาลหรือโจรผู้ร้ายทั้งหลายนี่น่ะ ใครไปปล้นเขามาได้ใครไปฆ่าเขามาได้ เขาจะยกย่องไอ้หมอนี่มันเก่งมันแน่จริง ๆ ไอ้บ้านนี้ข้าตั้งใจจะปล้นมานานแล้ว จะเข้าปล้น ปล้นไม่ได้สักที มันมีการระวังรักษาด้วยดี หรือว่าไอ้เจ้าคนนี้นี่ข้าตั้งใจจะฆ่ามานานแล้วมันปลอดทุกทีนี่ ไอ้เจ้านี่มันเก่งมาก นี่ความดีประเภทของคนชั่วแบบนี้ไม่เอา พระพุทธเจ้าไม่ทรงแนะนำ ไม่จัดว่าเป็นมงคล จัดเป็นอัปมงคล การประพฤติธรรม คือความดี ต้องเป็นความดีที่ชาวบ้านชาวเมืองคนดีเขาชอบกัน

แล้วคนดีเขาชอบกัน เขาชอบแบบไหนล่ะ มันไม่เห็นยากเลย อย่าพูดกันมากเลยเรื่องธรรมนี่ มันเยอะแยะ เอาแบบธรรมดา ๆ ซี ชาวบ้านนี่เขาชอบให้คนรักเขาใช่ไหมตัวท่านผู้อ่านอยู่นี่ก็เหมือนกันแหละ ชอบให้ชาวบ้านเขาเกลียดหรือชอบให้ชาวบ้านเขารักว่ากันแบบตรงไปตรงมานะ จะมาค้านแบบพระเทศน์ แบบในสภานี่ไม่เอา แบบใช้ลิ้นตลบแตลงนี้ไม่เอา ชาวบ้านต้องการ แม้คนและสัตว์ทั้งหมดต้องการให้คนอื่นรักเรา ตานี้เราก็เหมือนกัน เมื่อต้องการให้คนอื่นเขารัก เราก็รู้เหมือนกันว่าคนอื่นต้องการให้เรารักเขา อันนี้เราก็รักเขาเสียด้วย ต่างคนต่างก็รักกัน เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกนี่ว่าใครเป็นคนประพฤติดี ท่านว่าคนทุกคนในโลกนี่ต่างคนต่างประพฤติความดี นี่ก็เอากันแบบย่อ ๆ ประพฤติความดีก็คือใจนะ ใจเข้าถึงความดี เมื่อใจมันเข้าถึงความดีเสียอย่างเดียวกายวาจามันก็ถึงหมด ไอ้กายกับวาจาน่ะมันเป็นทาสของใจ มันเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของใจ ใจสั่งแบบไหนปากพูดแบบนั้น ใจสั่งแบบไหนกายทำแบบนั้น ตานี้ก็เอากันตรงใจ ใจของเราอยากให้คนและสัตว์ทั้งโลกรักเรา เราก็มีความรู้สึกยังงั้น คนและสัตว์ทั้งโลกเขาก็ต้องการให้เรารักเหมือนกัน ทีนี้เราต่างคนก็ต่างรักกันเสีย เราไม่เกลียดกันเราไม่เป็นศัตรูกัน เราเป็นเพื่อนกัน อย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์ โลกนี้จะเร่าร้อนหรือเยือกเย็น

ตานี้ อีกข้อหนึ่ง คนทุกคนและสัตว์ทุกประเภท ถ้ามีอะไรขาดแคลน ต้องการการสงเคราะห์จากบุคคลอื่น แม้แต่เราก็มีความรู้สึกแบบนั้น ฉะนั้น โอกาสที่มีสำหรับการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันได้ เราก็สงเคราะห์ตามกำลังที่จะพึงให้ อย่างนี้โลกนี้จะเป็นสุขหรือโลกนี้จะเป็นทุกข์ เราจะเป็นสุขหรือเราจะเป็นทุกข์ในเมื่อเราอยู่กับสังคมแบบนี้ ว่ากันเต็มโลกเลยนะ เพราะว่าพระพุทธเจ้าพูดให้ชาวโลกฟัง พูดกับเทวดาว่าชาวโลกเขาทำยังงี้จะเป็นอุดมมงคล

ตานี้ มีอยู่จุดหนึ่ง ถ้าใครเขาทำความดี เราไม่กีดกันความดี สนับสนุนความดีเขาด้วยการจริงใจ ยกย่องสรรเสริญตามความเป็นจริง คนที่ทำความดีก็มีกำลังใจ นี่ทุกคนต่างทำแบบนี้โลกนี้จะเจริญหรือโลกนี้จะเสื่อม จะรุ่งเรืองหรือจะสลายตัว ที่เขาบอกว่าพระศาสนาน่ะเป็นยาเสพติด หรือว่าเป็นกาฝากของโลก ทำลายโลกให้ย่อยยับ ลองคิดดูว่าตามที่พระพุทธเจ้าพูดมาแบบนี้น่ะ โลกมันจะย่อยยับหรือว่าโลกมันจะเจริญ โลกจะเร่าร้อนหรือว่าโลกจะเยือกเย็น ตานี้ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเกินวิสัยที่จะช่วยกันได้ เราก็ไม่ซ้ำเติม วางเฉย ตั้งท่าไว้ก่อน ถ้าโอกาสมีเมื่อไรสงเคราะห์โอบอุ้มทันที จริยาทั้ง ๔ ประการนี้ ท่านเห็นว่าดีหรือไม่ดี ถ้าคนทั้งโลกทั้งหมดประพฤติอย่างนี้ มีอารมณ์ใจแบบนี้แล้วก็ทำตามนี้ ต่างคนต่างทำ สนองซึ่งกันและกัน โลกนี้จะมีความสุข หรือว่าโลกจะมีความทุกข์ โลกจะเข้าถึงความเจริญ หรือว่าโลกจะเข้าถึงความเสื่อม พระพุทธศาสนาเป็นฝ่ายทำลายโลก คือเป็นกาฝากทำลายโลกให้บรรลัย หรือว่าพระพุทธศาสนาจะสร้างโลกให้เจริญ คิดกันดูก็แล้วกัน พูดให้คิด พูดให้ฟัง ไม่ได้บังคับให้เชื่อ เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสแบบนั้น ว่าฉันพูดไปแล้ว แกอย่าพึ่งเชื่อนะ จงพากันไปใคร่ครวญเสียก่อนลองไปปฏิบัติ ถ้ามันดีก็เอา ถ้าไม่ดีโยนมันทิ้งไปเลย อย่าเชื่อพระสมณโคดม จงอย่านิยม อย่าสรรเสริญว่าพระสมณโคดมเป็นคนดี ถ้าหากว่าใช้ไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์ความสุข ทีนี้ถ้าหากว่าทุกคนต่างประพฤติดี เอาอย่างย่อ ๆ แค่ ๔ ข้อเท่านี้พอเหลือแหล่ สี่ข้อเท่านั้นพอแล้ว ไม่ต้องไปหาที่ไหนให้มันมากหรอก ลองนั่งคิดดูว่ามันมีความสุขหรือความทุกข์เอาละ สำหรับมงคลข้อนี้ก็หยุดแค่นี้แหละไม่ต้องพูดมาก อะไรที่ไม่ควรพูดมากก็ไม่อยากพูดมาก ๚ะ

ห้องสมุดธรรมะ